Zelfgenezend vermogen

Het lichaam is tot veel in staat. Door aan de slag te gaan met de onderliggende oorzaak van het ziektebeeld kan het zelfgenezend vermogen worden aangesproken. Er liggen talloze mogelijkheden verborgen in een nog onontdekt gebied. Alle door het ego opgelegde twijfels, onzekerheden en angsten kunnen opgeruimd worden. Al deze ervaringen kunnen laagje voor laagje verdwijnen om zo tot de kern van het “zijn” te komen die berust op enkel liefde. Hoe meer er aan ballast verdwijnt des te rustiger en relaxter iemand zich voelt. Uiteindelijk leidt dit tot meer ontspanning en kunnen van nature ingegeven impulsen makkelijker tot uitdrukking komen en omgezet worden in actie.

 

Registertherapeut

Voor de behandelingen heeft Veronique Lahaije een tweetal opleidingen gevolgd die uitstekend met elkaar gecombineerd kunnen worden. Enerzijds de opleiding tot Registertherapeut waaraan naast de natuurgeneeskunde een 2-jaarlijks medisch en psychosociale deel verbonden is. NLP Practitioner is daarnaast een praktische brug tussen de behoeften van de cliënt en de oplossingen die VisieVeronique te bieden heeft.

De ervaring leert dat een cliënt 4 à 5 behandelingen nodig heeft.

Bewustwording

Het proces van bewustwording bevordert de lichamelijke conditie. Daarnaast is goede voeding van essentieel belang. Bij een gevarieerde voeding kan het lichaam veel vitamines en mineralen voldoende opnemen, maar eventuele tekorten kunnen door middel van supplementen worden aangevuld. Vitaminesupplementen zijn algemeen bekend maar voor een goede werking van de lichaamsfuncties heeft het lijf ook mineralen en sporenelementen nodig. Dr. Schüssler is de uitvinder van de zogenaamde celzouten. Hij ontdekte in de as van overleden mensen dat in een lichaam steeds 12 celzouten voorkwamen. Daaruit concludeerde hij dat het al dan niet gedeeltelijk ontbreken van deze anorganische zouten de oorzaak is van ziekten. Hij kon als arts verder kijken dan alleen de lichamelijke gezondheid omdat hij de mens als een geheel beschouwde. Hij ontdekte dat iedere lichaamscel een stabiel gehalte aan minerale zouten nodig heeft. Celzouten zijn goed opneembaar omdat ze dusdanig verweven zijn dat ze in verdunde vorm gemakkelijk rechtstreeks in de cel kunnen worden opgenomen. Hierdoor worden tekorten effectief aangevuld en ondersteunen de diverse lichaamsprocessen om te komen tot herstel van gezondheid.

Natuurgeneeskunde praktijk regressietherapie

Papenweg 30

6241 BV Bunde

Telefoon: 06- 42 52 86 64

veronique@visieveronique.nl

KvK: 73451061

Social Media

DisclaimerPrivacy | © Copyright VisieVeronique® 2022