Welkom bij VisieVeronique
Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Er is wetenschappelijk bewijs dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen ervaringen opgedaan in de jeugd en klachten op latere leeftijd. Bewustwording maakt het verschil en daar kan deze natuurgeneeskundige praktijk in begeleiden en uiteindelijk komen tot herstel van gezondheid, verbinding, veiligheid en natuurlijk innerlijk evenwicht. Door het opsporen van de verbanden tussen emoties en de lichamelijke klacht is het mogelijk de oorspronkelijke oorzaak te ontdekken en kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam in werking treden. Deze website geeft een beeld van de visie van VisieVeronique.

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Veiligheid Is  Saamhorigheid Inzicht En

 

Verbinding Ervaren Rustend ONatuurlijk Innerlijk Quantum Universeel Evenwicht

 

Behandeling

 

Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel. De behandelingen vinden vanuit deze holistische visie plaats. Iedereen ervaart wel eens pijn, boosheid of verdriet en deze emoties kunnen leiden tot ziektes. Ogenschijnlijk eenvoudige gebeurtenissen kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten veroorzaken. Door het gebruik van diverse technieken uit onder meer de Chinese- en Egyptische natuurgeneeskunde kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden aangesproken.

Deze natuurgeneeskundige praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft dus alle benodigde voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van besmetting met Covid-19 en daarmee de veiligheid te waarborgen. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat er besmetting plaatsvindt. Bij klachten zoals koorts (38 graden of hoger), hoesten, algemeen grieperig gevoel of (neus)verkoudheid, wordt er een nadrukkelijk verzoek op de eigen verantwoordelijkheid gedaan om de afspraak te verplaatsen. Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt en direct voorafgaand aan de afspraak zal er nogmaals mondeling gecheckt worden of er geen klachten zijn. Vanuit oogpunt van hygiëne worden er geen handen geschud. Desinfectiemateriaal is beschikbaar in de praktijk. De behandeling vindt waar mogelijk plaats op 1,5 meter afstand.

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Papenweg 30

6241 BV Bunde

Telefoon: 06- 42 52 86 64

veronique@visieveronique.nl

KvK: 73451061

Social Media

 

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

DisclaimerPrivacy | © Copyright VisieVeronique® 2022