Welkom bij VisieVeronique
Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Er is wetenschappelijk bewijs dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen ervaringen opgedaan in de jeugd en klachten op latere leeftijd. Bewustwording maakt het verschil en daar kan deze natuurgeneeskundige praktijk in begeleiden en uiteindelijk komen tot herstel van gezondheid, verbinding, veiligheid en natuurlijk innerlijk evenwicht. Door het opsporen van de verbanden tussen emoties en de lichamelijke klacht is het mogelijk de oorspronkelijke oorzaak te ontdekken en kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam in werking treden. Deze website geeft een beeld van de visie van VisieVeronique.

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Veiligheid Is  Saamhorigheid Inzicht En

 

Verbinding Ervaren Rustend ONatuurlijk Innerlijk Quantum Universeel Evenwicht

 

Behandeling

 

Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel. De behandelingen vinden vanuit deze holistische visie plaats. Iedereen ervaart wel eens pijn, boosheid of verdriet en deze emoties kunnen leiden tot ziektes. Ogenschijnlijk eenvoudige gebeurtenissen kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten veroorzaken. Door het gebruik van diverse technieken uit onder meer de Chinese- en Egyptische natuurgeneeskunde kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden aangesproken.

Vanuit de Beroepsorganisatie zijn er een aantal regels opgesteld voor het waarborgen van de veiligheid. Deze natuurgeneeskundige praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft dus alle benodigde voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van besmetting met Covid-19. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat er besmetting plaatsvindt. Bij klachten zoals koorts (38 graden of hoger), hoesten, algemeen grieperig gevoel of (neus)verkoudheid, wordt er een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van cliënt gedaan om de afspraak te annuleren. Uiteraard zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. Direct voorafgaand aan de afspraak zal dit nogmaals mondeling gecheckt worden. Na het maken van een afspraak ontvangt cliënt instructies. Er worden geen handen geschud. Desinfectiemateriaal is beschikbaar in de praktijk. Gebruik van het toilet is beperkt toegestaan. Het gesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand en fysiek contact wordt tot een minimum beperkt tijdens de behandeling.

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

Papenweg 30

6241 BV Bunde

Telefoon: 06- 42 52 86 64

veronique@visieveronique.nl

KvK: 73451061

Social Media

VisieVeronique is binnenkort te vinden op Facebook en Linkedin

Natuurgeneeskunde praktijk Bunde-Meerssen

DisclaimerPrivacy | © Copyright VisieVeronique® 2020

Design by StuCon Advisory