Praktische info en links

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

14.30 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

14.30 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

14.30 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

14.30 – 17.00u.

09.00 – 17.00u.

Tarief:

Intake incl. eerste natuurgeneeskundige behandeling (100 min.)

Energetische vervolgbehandeling (per uur)

 

Huisbezoek is mogelijk. Hiervoor wordt een meerprijs in overleg in

rekening gebracht.

Tarief:

€ 100,–

€   65,–

 

De behandelingen worden door veel Zorgverzekeraars vergoed. Ik ben Registertherapeut BCZ® en aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) te Amersfoort. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanvullende Zorgverzekering die afgesloten is. Klik hier voor meer informatie.

De behandelingen van VisieVeronique zijn complementair bedoeld aan de reguliere zorg. 

Tarief:

  • Intake incl. eerste natuurgeneeskundige behandeling (100 min.)  € 100,-
  • Energetische vervolgbehandeling (per uur)   €  65,–
Huisbezoek is mogelijk. Hiervoor wordt een meerprijs in overleg in rekening gebracht.

 

 

 

Mijn behandelingen worden door de meeste Zorgverzekeraars vergoed. Ik ben Registertherapeut BCZ® en aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) te Amersfoort. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanvullende Zorgverzekering die afgesloten is. Klik hier voor meer informatie

De behandelingen van VisieVeronique zijn complementair bedoeld aan de reguliere zorg.

Praktijkgegevens

VisieVeronique®
Papenweg 30
6241 BV Bunde
06- 42 52 86 64
veronique@visieveronique.nl 

KvK 73451061 
RBCZ nummer 190376R
LVNT lidmaatschap 19.015

Plattegrond en route

De praktijk is ook goed bereikbaar per bus-/ treinverbinding (www.9292.nl).

Contactformulier

11 + 4 =

Intakeformulier

Om inzicht te krijgen in de problematiek zal er een intakeformulier per mail worden toegezonden met het verzoek dit in te vullen. Uiteraard rust hierop een strikte geheimhouding zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018. De praktijk zal alles in het werk stellen om de Privacy van de cliënt zoveel mogelijk te waarborgen. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan. De regelgeving met betrekking tot de AVG is hier te vinden.

VisieVeronique maakt gebruik van zowel papieren- als digitale dossiers. Hierbij zal zij een maximale inspanning verrichten om zorgvuldig met de cliëntgegevens om te gaan en daar waar mogelijk de administratieve vastleggingen in de verschillende systemen op te splitsen. Verdere informatie is terug te lezen in de Voorwaarden Consult en Privacyverklaring.

Voorwaarden Consult

Op de behandelingen van VisieVeronique zijn de Voorwaarden Consult van toepassing die tijdens de eerste behandeling wordt overhandigd. Tevens zal er gevraagd worden zich te identificeren middels een geldig identiteitsbewijs waarvan enkel het documentnummer geregistreerd zal worden.

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Tot 24 uur van te voren is een bedrag van € 25,– verschuldigd aan voorbereidingskosten. Bij een latere annulering is een consultprijs verschuldigd. 

Minderjarigen

Toestemming voor minderjarigen is wettelijk verplicht. Op grond van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) moeten beide ouders die gezamenlijk het gezag hebben, beiden toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling van hun zoon/dochter. Behandeling bij VisieVeronique is alléén mogelijk als, naast de jeugdige vanaf 12 jaar, alle bevoegde gezagsdragers toestemming hebben gegeven.Toestemming van bevoegde gezagsdragers voor kinderen tot 12 jaar is wettelijk verplicht, van 12 tot 16 jaar is wettelijk verplicht, tenzij hier wettelijk gegronde redenen zijn om hier vanaf te wijken, vanaf 16 jaar is deze toestemming niet meer nodig. Zij mogen zelfstandig beslissingen nemen.

Klachtenreglement

De intentie van Natuurgeneeskundig therapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg.

Elke Registertherapeut BCZ© is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Deze praktijk is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Meer informatie hierover is hier te vinden.

Papenweg 30

6241 BV Bunde

Telefoon: 06- 42 52 86 64

veronique@visieveronique.nl

KvK: 73451061

Social Media

DisclaimerPrivacy | © Copyright VisieVeronique® 2022