Privacyverklaring

Om cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn worden er persoonlijke gegevens in het dossier opgenomen. De verwerking van de persoonsgegevens zal te allen tijde in overeenstemming zijn met de actuele wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De informatie die cliënten verstrekken en de door de praktijk gevoerde correspondentie en verzamelde informatie zullen worden vastgelegd in het cliëntendossier. VisieVeronique heeft een geheimhoudingsplicht. Alle gegevens zijn voor derden ontoegankelijk en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gearchiveerd. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van cliënt zelf wordt er informatie verstrekt aan medisch specialisten indien de behandeling hierom vraagt. De reden waarom persoonsgegevens verwerkt worden houdt verband met de continuïteit van de behandelingen. De hiermee samenhangende administratieve- en boekhoudkundige verrichtingen dienen te worden vastgelegd in de computer- en kantoorsystemen van Veronique Lahaije of haar praktijk. Er rust een wettelijke bewaarplicht op de cliëntendossiers van 20 jaar. Daarna zullen deze worden vernietigd.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.
  • dossiernummer en het nummer van het identificatiedocument (geldig paspoort, ID of indien Nederlandse nationaliteit een Nederlands rijbewijs).
  • de gezondheidstoestand, huisarts en/of specialist en de gebruikte medicatie indien van toepassing.
  • het doel van de behandelingen en de hiermee samenhangende metingen, protocollen en gegevens.

De persoonsgegevens worden deels verwerkt in een fysiek dossier en deels digitaal verwerkt. De digitale verwerking heeft betrekking op de boekhouding van VisieVeronique en het e-mail verkeer. In de Voorwaarden Consult die bij een behandeling horen, is de zorgvuldigheid waarmee de praktijk omgaat met de aan haar toevertrouwde gegevens opgenomen.

Papenweg 30

6241 BV Bunde

Telefoon: 06- 42 52 86 64

veronique@visieveronique.nl

KvK: 73451061

Social Media

VisieVeronique is binnenkort te vinden op Facebook en Linkedin

DisclaimerPrivacy | © Copyright VisieVeronique® 2021

Design by StuCon Advisory

       Design by StuCon Advisory